Aktiviteter

Aktiviteter och Programverksamhet

Vi erbjuder mångsidiga aktiviteter t.ex. motion, musik, frågesporter och handarbete. 

Exempel på verksamhet integrerad i vardagen på Leschehemmet
Sittgymnastik ordnas på onsdagar 
Andaktstunder ordnas av Johannes församlingen varje månad
Besök av författare och konstnärer, musik och allsång, ordnas med jämna mellanrum
Vi åker tillsammans på teaterbesök, konstutställningar, lunchkryssningar & utflykter enligt invånarnas intresse
Vårdarna håller aktiviteter så som målning, handarbete, bingo, minnesträning med hjälp av bilder, fotografier, diskussion och olika spel 

Vi värnar om finlandssvenska traditioner och våra boendes födelsedagar
Då det dukas upp till fest bjuds det på vin, snaps och sång. Till husets traditioner hör en vårlunch i maj, en grillfest strax före midsommar och i augusti har vi dukat upp till kräftskiva dit även anhöriga är välkomna. Finlands Lucia besöker oss varje december. Förutom festerna ordnas också annat program, såsom kulturkvällar, i samråd med verksamhetsledaren och personalen. 

Finns det ideer eller förslag på program så är det fritt fram att kontakta verksamhetsledaren, det samma gäller eventuella understöd eller donationer.