Historia

Villagatan 3

Leschehemmet inledde sin verksamhet 1933 på Malmgatan i Helsingfors. Hemmet startades med hjälp av mekanikern och ingenjören Karl Oskar Lesches (1850-1940) donationer till förmån för de äldre i församlingen. Hemmet hette i början Stiftelsen södra svenska församlingens åldringshem.  År 1939 drabbades hemmet av bombardemang så svårt att hemmet måste flytta till Johannesbrinken. Den tillfälliga vistelsen varade i ca 15 år.

Den nuvarande fastigheten på Villagatan 3 köptes i april 1954 av arkitekten Arne Rancken och hans fru Anna. Den omfattande renoveringen för att omvandla bostadshuset från åtta bostäder till ett hem för 20 pensionärer var en stor utmaning och satsning för den dåvarande styrelsen.

Då stiftelsen nu hade ett eget hus ville man ändra på namnet. En tävling ordnades och det nya namnet blev Stiftelsen Lesches åldringshem. Senare har namnet ändrats till Stiftelsen Leschehemmet. Huset har genomgått flera renoveringar och den senaste grundrenoveringen gjordes 2002-2003.

2017 och 2018 har ytrenoveringar gjorts och nya möbler anskaffats till de allmänna utrymmena liksom husets akvarie.
Förutom den övergripande renoveringen som strävade till att beakta den ursprungliga atmosfären, ombyggdes den tidigare kalla vinden till pensionärsbostäder med egna kombinerade toalett- och duschrum.

Lunettfönstren i vindsvåningen ger en unik prägel åt bostäderna. I den senaste renoveringen förnyades bl.a elnätet, antenninstallationerna, köket, hissen och alarmsystemet. Samtidigt målades fasaden om, gården fick ny stenbeläggning och planteringarna i trädgården gjordes om.