Varför välja oss?

Varför välja oss?

Vårt bemötande bygger på ödmjukhet, meningsfullhet och värdighet och vi arbetar ständigt med handledning och utvärdering av vårt bemötande. Detta resulterar i en lugn och trygg tillvaro för våra boende. Leschehemmet riktar sig i första hand till svenskspråkiga.