Verksamhet

Verksamhet & organisationen

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för Stiftelsen Leschehemmets förvaltning och organisation. 

Styrelsens sammansättning:
Per Westerlund, ordförande
Helena Wasz-Höckert Nyberg, ledamot
Johan Westerlund, ledamot
Nina Henricson, ledamot
Helene Sundman, ledamot

Verksamhetsledare
Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga verksamheten på Leschehemmet. Verksamhetsledare för Leschehemmet är pedagogie magister och sjukskötare Carin Stenvall. Som vice verksamhetsledare verkar sjukskötare Maria Stenbacka.

Personalen
Den fastanställda personalen uppgår till 18 personer och består av sjukskötare, närvårdare,  andra yrkeskunniga inom social- och hälsovårdsbranchen, kock, köksassistent samt städpersonal.  Personal finns på plats 24 timmar i dygnet. 

Läkare
Läkare Niklas Karlberg (Pihlajalinna) besöker Leschehemmet regelbundet och har det medicinska ansvaret.

Leschehemmets historia. Läs mera